dinsdag, 31 maart 2015

Welkom

De Nieuwe Wisselse School is een fijne school waar ieder kind welkom is. U vindt op onze site informatie over de school, u kunt foto 's van activiteiten bekijken en u kunt uw kind opgeven. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.
Wilt u een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0578-612896. U kunt dan een afspraak maken met onze locatieleider Jessica van Ommen.

Tot ziens op de Nieuwe Wisselse School!


 
                 
School in beeld: Nieuwe Wisselse School

100-jarig jubileum
De voorbereidingen zijn in volle gang. De jubileumcommissie maandelijks bijeen om de voortgang te bespreken.

De leden van de jubileumcommissie zijn:

Voorzitter: Fred van Gasteren
Secretaris: Anneke Scholten
Penningmeester: Bert ter Horst
Lid (contactpersoon OR): Irma Vos
Lid (contactpersoon team): Jessica van Ommen
Lid (contactpersoon team): Bea ter Horst
Lid: Anke Kreijsig - Beernink
Lid: Daniëlle Nijland
Lid: Jannette Reezigt
Lid: Gerrit Scholten
Lid: Henk Scholten
Lid: Marianne Weerts
Lid: Margriet Westera

Op schoolniveau worden er activiteiten voor de huidige leerlingen georganiseerd. Voor het 100-jarig jubileum willen we graag een reünie organiseren op
zaterdag 4 juni 2016 voor alle "oud-leerlingen" die vanaf 1916 betrokken zijn (geweest) bij de (Nieuwe) Wisselse School. Op 4 september 1995 was de fusie met de Burgerenkschool. Ook deze "oud-leerlingen" zijn van harte welkom.
Nu de jubileumcommissie bijna compleet is betekent dit niet dat we geen hulp meer nodig hebben c.q. kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen bij het organiseren van deze reünie dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 100jaar@nieuwewisselseschool.nl. 

Er is ook een Facebookpagina waarop de stand van zaken met betrekking tot de reünie te volgen is. Klik <hier> voor deze Facebookpagina en like ons.


Agenda

Maandag 30 maart
Start schoolbreed project "Techniek"
Start Kledinginzameling

Dinsdag 31 maart
Alle kinderen brengen een bezoek aan de Ontdekhoek in Zwolle

Woensdag 1 april
Schoolzwemmen groep 5-6

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij.

Maandag 6 april
2e paasdag. Alle kinderen vrij.


Dinsdag 7 april 
Afsluiting Kledinginzameling

Donderdag 9 april
Theoretische verkeersexamen groep 7-8

Vrijdag 10 april
Oud Papier Actie

Zaterdag 11 april
Oud Papier Actie van 9.00 - 12.00 uur
THUIS OEFENEN MET MUISWERK ONLINE


Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 is het mogelijk om ook buiten schooltijd te oefenen met schoolwerk.  De inlognaam is verkrijgbaar via de leerkracht. Er hoeft alleen een inlognaam te worden ingevoerd en géén wachtwoord.

http://online.muiswerken.nl/nieuwewisselseschool

Copyright 2010 Nieuwe Wisselseschool