donderdag, 11 februari 2016

Welkom

De Nieuwe Wisselse School is een fijne school waar ieder kind welkom is. U vindt op onze site informatie over de school, u kunt foto 's van activiteiten bekijken en u kunt uw kind opgeven. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.
Wilt u een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0578-612896. U kunt dan een afspraak maken met onze locatieleider Jessica van Ommen.

Tot ziens op de Nieuwe Wisselse School!


 
                 
School in beeld: Nieuwe Wisselse School

100-jarig jubileum
De voorbereidingen zijn in volle gang. De jubileumcommissie komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken.

De leden van de jubileumcommissie zijn:

Voorzitter: Fred van Gasteren
Secretaris: Anneke Scholten
Penningmeester: Bert ter Horst
Lid (contactpersoon OR): Irma Vos
Lid (contactpersoon team): Jessica van Ommen
Lid (contactpersoon team): Bea ter Horst
Lid: Anke Kreijsig - Beernink
Lid: Jannette Reezigt
Lid: Gerrit Scholten
Lid: Henk Scholten
Lid: Marianne Weerts

Op schoolniveau worden er activiteiten voor de huidige leerlingen georganiseerd. Voor het 100-jarig jubileum willen we graag een reünie organiseren op
zaterdag 4 juni 2016 voor alle "oud-leerlingen" die vanaf 1916 betrokken zijn (geweest) bij de (Nieuwe) Wisselse School. Op 4 september 1995 was de fusie met de Burgerenkschool. Ook deze "oud-leerlingen" zijn van harte welkom.
Nu de jubileumcommissie bijna compleet is betekent dit niet dat we geen hulp meer nodig hebben c.q. kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen bij het organiseren van deze reünie dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 100jaar@nieuwewisselseschool.nl. 

Er is ook een Facebookpagina waarop de stand van zaken met betrekking tot de reünie te volgen is. Klik <hier> voor deze Facebookpagina en like ons.Agenda

Woensdag 3 februari
Schoolzwemmen groep 5-6

Woensdag 10 februari
Verwijzingsgesprekken groep 8

Vrijdag 12 februari
Studiedag. Alle kinderen vrij.

Maandag 15 februari
Start verrassingsoverblijfweek

Dinsdag 16 februari
10-minutengesprekken

Donderdag 18 februari
10-minutengesprekken

Vrijdag 19 februari
Groep 2 t/m 8 rapport mee naar huis

VAKANTIEROOSTER 2015-2016

Krokusvakantie 22-02-2016 t/m 26-02-2016
Goede Vrijdag
2e Paasdag + 25-03-2016 t/m 29-03-2016
extra dag
Meivakantie 25-04-2016 t/m 06-05-2016
2e Pinksterdag 16-05-2016
Zomervakantie 08-07-2016 t/m 21-08-2016

 

De Nieuwe Wisselse School doet mee! Doet u ook mee?
Vanaf 1 februari is de actie ''Ik Doe Mee!'' van start  gegaan in de gemeente Epe!
Ik Doe Mee door middel van een kleine moeite het voor iedereen mogelijk maken om maatschappelijk verantwoord te zijn.
Wees milieubewust en duurzaam door de dop van uw plastic fles te scheiden bij het inleveren daarvan. Hier steunt u de basisscholen in Epe mee!
Plastic flessen zónder doppen leveren gewoon het normale statiegeldbedrag op.
Leerlingen van basisscholen De Gildeschool en De Nieuwe Wisselse School zullen voor hun school zo veel mogelijk plastic doppen gaan inzamelen om uiteindelijk een mooi doel te kunnen realiseren!


THUIS OEFENEN MET MUISWERK ONLINE


Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 is het mogelijk om ook buiten schooltijd te oefenen met schoolwerk.  De inlognaam is verkrijgbaar via de leerkracht. Er hoeft alleen een inlognaam te worden ingevoerd en géén wachtwoord.

http://online.muiswerken.nl/nieuwewisselseschool

Copyright 2010 Nieuwe Wisselseschool