zondag, 29 november 2015

Welkom

De Nieuwe Wisselse School is een fijne school waar ieder kind welkom is. U vindt op onze site informatie over de school, u kunt foto 's van activiteiten bekijken en u kunt uw kind opgeven. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.
Wilt u een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0578-612896. U kunt dan een afspraak maken met onze locatieleider Jessica van Ommen.

Tot ziens op de Nieuwe Wisselse School!


 
                 
School in beeld: Nieuwe Wisselse School

100-jarig jubileum
De voorbereidingen zijn in volle gang. De jubileumcommissie komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken.

De leden van de jubileumcommissie zijn:

Voorzitter: Fred van Gasteren
Secretaris: Anneke Scholten
Penningmeester: Bert ter Horst
Lid (contactpersoon OR): Irma Vos
Lid (contactpersoon team): Jessica van Ommen
Lid (contactpersoon team): Bea ter Horst
Lid: Anke Kreijsig - Beernink
Lid: Jannette Reezigt
Lid: Gerrit Scholten
Lid: Henk Scholten
Lid: Marianne Weerts

Op schoolniveau worden er activiteiten voor de huidige leerlingen georganiseerd. Voor het 100-jarig jubileum willen we graag een reünie organiseren op
zaterdag 4 juni 2016 voor alle "oud-leerlingen" die vanaf 1916 betrokken zijn (geweest) bij de (Nieuwe) Wisselse School. Op 4 september 1995 was de fusie met de Burgerenkschool. Ook deze "oud-leerlingen" zijn van harte welkom.
Nu de jubileumcommissie bijna compleet is betekent dit niet dat we geen hulp meer nodig hebben c.q. kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen bij het organiseren van deze reünie dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 100jaar@nieuwewisselseschool.nl. 

Er is ook een Facebookpagina waarop de stand van zaken met betrekking tot de reünie te volgen is. Klik <hier> voor deze Facebookpagina en like ons.


Agenda

Dinsdag 17 november
Alle kinderen mogen hun schoen zetten

Maandag 23 november
Studiedag team. Alle kinderen vrij.

Woensdag 25 november
Schoolzwemmen groep 5-6

Dinsdag 1 december
ASK-voorstelling De Gelaarsde kat groep 5 t/m 8

Woensdag 2 december
Surprise breng-/kijkavond

Vrijdag 4 december
Sinterklaasviering. Alle kinderen om 11.30 uur vrij.

Woensdag 9 december
Schoolzwemmen groep 5-6

Vrijdag 11 december
19.00 -20.00 uur Oud Papier Actie

Zaterdag 12 december
09.00 - 12.00 uur Oud Papier Actie

VAKANTIEROOSTER 2015-2016

Astervakantie 19-10-2015 t/m 23-10-2015
Kerstvakantie 21-12-2015 t/m 01-01-2016
Krokusvakantie 22-02-2016 t/m 26-02-2016
Goede Vrijdag
2e Paasdag + 25-03-2016 t/m 29-03-2016
extra dag
Meivakantie 25-04-2016 t/m 06-05-2016
2e Pinksterdag 16-05-2016
Zomervakantie 08-07-2016 t/m 21-08-2016THUIS OEFENEN MET MUISWERK ONLINE


Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 is het mogelijk om ook buiten schooltijd te oefenen met schoolwerk.  De inlognaam is verkrijgbaar via de leerkracht. Er hoeft alleen een inlognaam te worden ingevoerd en géén wachtwoord.

http://online.muiswerken.nl/nieuwewisselseschool

Copyright 2010 Nieuwe Wisselseschool