maandag, 27 april 2015

Welkom

De Nieuwe Wisselse School is een fijne school waar ieder kind welkom is. U vindt op onze site informatie over de school, u kunt foto 's van activiteiten bekijken en u kunt uw kind opgeven. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.
Wilt u een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0578-612896. U kunt dan een afspraak maken met onze locatieleider Jessica van Ommen.

Tot ziens op de Nieuwe Wisselse School!


 
                 
School in beeld: Nieuwe Wisselse School

Thema-avond Proo
Op donderdagavond 18 juni 2015 wordt door Stichting Proo een thema avond georganiseerd over Pedagogisch Handelen, de relatie tussen leerkracht en leerling.

U kunt u aanmelden door <hier> te klikken.


100-jarig jubileum
De voorbereidingen zijn in volle gang. De jubileumcommissie maandelijks bijeen om de voortgang te bespreken.

De leden van de jubileumcommissie zijn:

Voorzitter: Fred van Gasteren
Secretaris: Anneke Scholten
Penningmeester: Bert ter Horst
Lid (contactpersoon OR): Irma Vos
Lid (contactpersoon team): Jessica van Ommen
Lid (contactpersoon team): Bea ter Horst
Lid: Anke Kreijsig - Beernink
Lid: Daniëlle Nijland
Lid: Jannette Reezigt
Lid: Gerrit Scholten
Lid: Henk Scholten
Lid: Marianne Weerts
Lid: Margriet Westera

Op schoolniveau worden er activiteiten voor de huidige leerlingen georganiseerd. Voor het 100-jarig jubileum willen we graag een reünie organiseren op
zaterdag 4 juni 2016 voor alle "oud-leerlingen" die vanaf 1916 betrokken zijn (geweest) bij de (Nieuwe) Wisselse School. Op 4 september 1995 was de fusie met de Burgerenkschool. Ook deze "oud-leerlingen" zijn van harte welkom.
Nu de jubileumcommissie bijna compleet is betekent dit niet dat we geen hulp meer nodig hebben c.q. kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen bij het organiseren van deze reünie dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 100jaar@nieuwewisselseschool.nl. 

Er is ook een Facebookpagina waarop de stand van zaken met betrekking tot de reünie te volgen is. Klik <hier> voor deze Facebookpagina en like ons.


Agenda

Maandag 20 april
Start verrassingsoverblijfweek

Dinsdag 21 april
Groep 7 Entreetoets
Groep 8 Cito Eindtoets

Woensdag 22 april
Groep 7 Entreetoets
Groep 8 Cito Eindtoets
Schoolvoetbal meiden groep 5-6

Donderdag 23 april
Groep 7 Entreetoets
Groep 8 Cito Eindtoets

Vrijdag 24 april
Koningsspelen

Maandag 27 april
Koningsdag
Meivakantie t/m vrijdag 8 meiWoensdag 13 mei
Studiedag. Alle kinderen vrij.

Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag. Alle kinderen vrij.

Vrijdag 15 mei
Alle kinderen vrij.


THUIS OEFENEN MET MUISWERK ONLINE


Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 is het mogelijk om ook buiten schooltijd te oefenen met schoolwerk.  De inlognaam is verkrijgbaar via de leerkracht. Er hoeft alleen een inlognaam te worden ingevoerd en géén wachtwoord.

http://online.muiswerken.nl/nieuwewisselseschool

Copyright 2010 Nieuwe Wisselseschool