We maken je

wegwijs

Maak

kennis met

onze school

OR en MR

Ouderraad (OR)

Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken ouders dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad wordt betrokken bij verschillende activiteiten, hierbij zorgen zij voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. 

Een ouderraad organiseert jaarlijkse diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolvoetbal, het openingsfeest enz. Om deze feesten mogelijk te maken is er een vrijwillige ouderbijdrage nodig. Van de bijdrage worden bijvoorbeeld zaken als sinterklaascadeautjes, het toetje bij de kerstmaaltijd en deelname aan sportactiviteiten bekostigd. 

In de ouderraad zitten de volgende ouders:

Wilma van de Wetering 
Janien van Loo
Corine de Wilde
Annita van den Berg
Robin van den Berg
Paula de Boer
Barbara Dijkgraaf
Annelin Langevoort
Fiona Dijkgraaf
Inger Priem
Dianneke Tessenmaker

 

Wilt u een keer helpen met een activiteit dan is dat altijd mogelijk. Zoals het spreekwoord zegt: "Vele handen, maken licht werk".

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Klik <hier> voor het jaarverslag 2018-2019.

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 

Sandra van Norel
Boaz Slegers

Namens het personeel: 

Linda Mendel
Caroline Bijsterbosch

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.